Potential för hög avkastning i fastighetsbolag utanför storstaden

Det finns stora möjligheter för fastighetsbolag som fokuserat sitt bestånd utanför storstadsregionerna – men vad är viktigt att du som aktieägare tänker på innan du investerar?

Att investera i bolag som äger och förvaltar fastigheter på mindre och medelstora orter kan vara en god affär. Viktigast av allt är du som investerare får en överblick över hur det faktiska beståndet i bolaget ser ut, menar Johan Risberg, som bland annat varit verksam som CFO för fastighetsbolaget Kungsleden:

– Befinner sig fastighetsbolaget i fråga på en mindre ort ska man se över hur stora lokaler de har. I Stockholm går det att sälja en fastighet för 500 miljoner kronor eller mer, men det är mycket svårare i en mindre ort.. Har bolaget i fråga stora hus på lite mindre orter är det viktigt att se om de i sådana fall har stabila hyresgäster med långa kontrakt, säger Johan Risberg.

Samtidigt finns en betydande ekonomisk motor utanför storstaden som inte ska förringas. Industrierna går rekordbra och behovet av personal är således också mycket högt. Det finns en efterfrågan på fastigheter på mindre och medelstora orter – och färre aktörer är etablerade här:

– I exempelvis Stockholm är konkurrensen om fastigheter bra mycket högre än på medelstora orter. Det sätter sin prägel. Ska man köpa fastigheter i Stockholm får man betala en hel del och då sjunker din avkastning. Det är inte så att jag inte tycker att Stockholm i grunden är en bra marknad att finnas på, men jag kan tycka att det blir lite för många aktörer som är där. Som fastighetsägare är det kanske bättre att finnas på en lite mindre ort och att vara högre upp i kedjan, än att vara en mindre aktör i storstaden.

Ytterligare en fördel med de mindre och medelstora orterna är att svängningarna generellt sett är mindre här än i storstadsregioner. Däremot är det viktigt att se hur riskspridningen ser ut:

– Det finns faktorer som är lätta att titta på, exempelvis utbildningsnivå, åldersstruktur, vart folk på orten pendlar etcetera. Det är också bra om det finns en spridning inom näringslivet. Om alla bolag på orten är verksamma som underleverantörer till fordonsindustrin blir risken högre. Det kan även gälla för orter som är beroende av specifika tjänstegrenar. Finns det ett beroende av en enda industrigren bör man vara lite försiktig som investerare.

Johan Risberg menar att fastighetsbolag med en stor geografisk spridning är mer okänsliga, generellt sett:

– Ju större geografisk spridning fastighetsbolaget har, ju närmre Sverige-Index för fastigheter kommer du som investerare. Ett fastighetsbolag som bara äger ett enda kontorshus i Kista med en hyresgäst är känsligt för saker som händer i just det närområdet. Finns bolaget istället i flera kommuner med fastigheter inom olika användningsområden kommer jag som investerare närmare hur den totala svenska fastighetsmarknaden utvecklar sig.