Finns det riskfria investeringar i fastighetsbranschen?

Fastighetsmarknaden kan vara en guldgruva för investerare, samtidigt finns indikationer på större osäkerhet framöver. Frågan är – finns det riskfria investeringar i fastighetsbolag?

Det finns i dagsläget flera antydningar till att fastighetsmarknaden är mer osäker än för bara några månader sen. Som investerare behöver du förhålla dig till det här, menar Johan Risberg, som bland annat varit CFO för Kungsleden:

– Hade någon frågat mig om läget i fastighetsbranschen för tre månader sedan hade jag sagt att allt sett bra ut, men i dagsläget finns flera osäkerhetsfaktorer. Störst är de som är knutna till bostadssektorn men det spiller över i osäkerhetsfaktorer även för kommersiella fastigheter.

Även om det finns anledning att vara mer vaksam gällande vilka bolag på fastighetsmarknaden du investerar i finns också stora möjligheter, menar Johan Risberg:

– Jag skulle som investerare titta på fastighetsbolag som inte har mycket projektutveckling och som inte bygger hela sin affär på utveckling av fastigheter. Det ska helst vara ett bolag som tjänar pengar även på löpande förvaltning av befintliga fastigheter. Det är det första som man bör titta på, det andra är att se på balansräkningen och att bolaget är någorlunda motståndskraftigt gällande förmågan att betala både räntor och amorteringar om räntan höjs.

Johan Risberg menar att fastigheter som går att knyta till större trender i samhället eller till behov som kommer att vara relevanta över tid står sig bra:

– Exempel på stabila investeringar med låg risk men lägre avkastning är fastighetsbolag med stor andel offentliga hyresgäster. Den typen av verksamhet står sig ur ett riskperspektiv utmärkt. Äldreboenden kan vara den mest stabila tillväxtmarknaden i Sverige – finns det något som faktiskt går att mäta bra så är det befolkningsutveckling. Hur många människor finns det om 20 år i Sverige och hur ser demografin ut? Gör man den kalkylen ser man att det inte blir färre äldreboenden. Den typen av tankegång bör man ha med sig.

Även om det går att göra kloka investeringar bör man vara medveten om att det inte går att komma undan risker som investerare:

– Vi står i en ny marknad i en ny tid. Även om räntorna höjs är det nog ingen som spår att de kommer att vara jättehöga. Vi lever i en värld som till och med många ”förståsigpåare” har svårt att begripa och som de gamla ekonomiska modellerna har svårt att förklara. Det är det spännande med den här marknaden – att vi på bara en månad eller några veckor kan få en helt ny bild av läget. Riskfria investeringar finns aldrig – men har du koll på rätt parametrar kan du minimera riskerna. Utifrån de behov som finns i dag är nog äldreboenden det närmaste du kan komma en riskfri investering, avslutar Johan Risberg.